(Pon, 22.02.2016)

Občni zbor agrarne skupnosti Zasip

V petek, 26.2.2016 ob 19. uri vabljeni na redni letni občni zbor AS Zasip, ki bo potekal v prostorih PGD Zasip. Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav gostov
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Predavanje “Novosti pri označevanju drobnice” (ga. Tatjana Grilc, univ.dipl.inž.agro)
 4. Poročila o delu agrarne skupnosti za leto 2015
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Razprava na poročila ter potrditev poročil
 7. Razrešitev dosedanjih organov agrarne skupnosti
 8. Volitve novih organov agrarne skupnosti
 9. Potrditev pašnega reda za planino Krma in pašnik Hom
 10. Program dela in finančni načrt za leto 2016
 11. Razno

Gospodarski odbor AS Zasip