(Tor, 08.03.2016)

Občni zbor turističnega društva Zasip

V petek, 18. 3. 2016 ob 18. uri lepo vabljeni na 5. redni občni zbor TD Zasip, ki bo potekal v Domu krajanov v Zasipu. Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav gostov
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo o delu društva v letu 2015
  4. Finančno poročilo za leto 2015
  5. Poročilo nadzornega odbora
  6. Program dela za leto 2016
  7. Podelitev priznanj
  8. Razno