Organizacije

AGRARNA SKUPNOST ZASIP

AGRARNA SKUPNOST ZASIP

Agrarna skupnost Zasip se ponaša s stoletno tradicijo. Ustanovljena je bila zaradi interesa kmetov.  Naši osnovni dejavnosti sta govedoreja in ovčjereja, v zadnjem času pa se pase tudi nekaj konj. Pašniki se nahajajo v okolici Zasipa (Hom, Voka), glavn...
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZASIP

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZASIP

Namen delovanja Društva upokojencev je: medsebojno povezovanje članov za uspešnejše uresničevanje zastavljenih ciljev vzpodbujanje splošne dobrodelnosti in humanitarne dejavnosti ter razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene pomoči in samopomoči med star...
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ZASIP

Kulturno-umetniško društvo Zasip je bilo ustanovljeno leta 1925 in od takrat deluje neprekinjeno. Vpeto je v družbeno in društveno življenje v vasi. V okviru društva aktivno deluje pet sekcij, ki preko močne želje po ustvarjanju prenašajo kulturno blago iz...
OBČINA BLED

OBČINA BLED

Zasip spada pod okrilje občine Bled
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZASIP

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZASIP

PGD Zasip je bilo ustanovljeno leta 1906. Pred tem so bili Zasipljani včlanjeni v Gorjah. Zaradi velike razdalje so ustanovili društvo v Zasipu. Društvo je bilo v takratnem času ustanovljeno zaradi varstva pred požari. V današnjem času pa delujemo kot va...
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZASIP

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZASIP

Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in s tem tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Zato Rdeči križ Slovenije: deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gib...
ŠPORTNO DRUŠTVO ZASIP

ŠPORTNO DRUŠTVO ZASIP

Športno društvo Zasip je bilo ustanovljeno zaradi boljšega sodelovanja med naslednjimi sekcijami: balinanje, mali nogomet, namizni tenis in aerobna telovadba.