Agrarna skupnost
AGRARNA SKUPNOST ZASIP
KONTAKT:

AS Zasip

Sebenje 17

4260 Bled

Uroš Ambrožič

e-mail: ambrozic.u@gmail.com


O DRUŠTVU

Agrarna skupnost Zasip se ponaša s stoletno tradicijo. Ustanovljena je bila zaradi interesa kmetov.  Naši osnovni dejavnosti sta govedoreja in ovčjereja, v zadnjem času pa se pase tudi nekaj konj. Pašniki se nahajajo v okolici Zasipa (Hom, Voka), glavnina pa je v Spodnji in Zgornji Krmi. Živino pasemo od maja do novembra.

ŠTEVILO ČLANOV

34; število pašnih interesentov: 15

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Predsednik: Uroš Ambrožič

Gospodar: Davorin Ambrožič

Gospodarski odbor: 8 članov