Organizacije


 • KS Zasip

  Krajevna skupnost Zasip

  Zasip, Sebenje 17
  4260 Bled

  Predsednik: Aljaž Vidic

  Do leta 1973 je Zasip spadal pod okrilje krajevne skupnosti Bled, v takratni občini Radovljica. Želja krajanov je bila, da bi sami bolj vplivali na razvoj kraja. Do leta 1973 je v vasi živelo nekaj več kot sedemsto prebivalcev. Kasneje se je število prebivalcev povečalo, saj so nastali novi zaselki, kot so Polje, Dolina, Pod hribom in Ledina. Do leta 1980 so bile asfaltirane tudi vse ceste, ki vodijo v Zasip. Danes na ozemlju KS Zasip, ki obsega 4,9 kvadratnih kilometrov, živi 1064 prebivalcev.

 • Župnija Zasip

  Zasip, Stagne 8
  4260 Bled

  Župnik: Matija Selan

  Župnija Zasip je ena najstarejših župnij v okolici. Najverjetneje je nastala že pred letom 1004 kot lastniška župnija. Kasneje je prešla pod rodbino Lambergar, ki je leta 1296 že imela pravico prezentacije duhovnika. Tedaj je bila cerkev Janeza Krstnika že sedež samostojne župnije pod okriljem oglejskega patriarhata. Do leta 1787 je obsegala le Zasip in Mužje, s cerkvama sv. Janeza Krstnika in sv. Katarine na Homu, takrat pa sta ji bili priključeni še vasi Blejska Dobrava in Podhom, ki je bila kasneje vrnjena gorjanski župniji. Od leta 1970 so župniji priključili še cerkev sv. Trojice v Sebenjah. Danes obsega naselja Zasip, Kočna in Blejska Dobrava.

 • AS Zasip

  Agrarna skupnost Zasip

  Zasip, Sebenje 17
  4260 Bled

  Predsednik: Uroš Ambrožič

  Agrarna skupnost Zasip je skupnost imetnikov pašnih pravic za območje Zasipa. Osnovni dejavnosti sta govedoreja in ovčjereja, v zadnjem času, pa se pase tudi nekaj konjev in koz. Glavna naloga članov je vzdrževanje in čiščenje pašnikov. Pašniki se nahajajo v okolici Zasipa, na Homu in na Voki, največja pašnika pa se nahajata v Spodnji in Zgornji Krmi. V teh dveh planinah pase živino pastir med junijem in septembrom. Obe planini imata tudi svoji koči, kjer poleti biva pastir. Kočo Prgarco, v Zgornji Krmi, na višini 1763, so leta 2004 z veliko prostovoljnega dela postavili na novo. Ima tudi zimski bivak, ki ga uporabljajo tudi člani Gorske reševalne službe Mojstrana.

   

 • DU Zasip

  Društvo upokojencev Zasip

  Zasip, Sebenje 6
  4260 Bled

  Predsednica: Helena Janša

  Društvo upokojencev Zasip je nastalo leta 1988, ko se je ločilo od Društva upokojencev Gorje. Društvo je namenjeno medsebojnemu povezovanju članov za uspešnejše uresničevanje ciljev upokojencev. V začetku so se člani med drugim ukvarjali s tekmovanji v kegljanju in balinanju ter organizaciji novoletnega srečanja. Vsako leto društvo organizira izlet po Sloveniji in srečanju z upokojenci iz Gorij s piknikom na Homu. Člani društva se udeležujejo tudi srečanj gorenjskih upokojencev. Starejšim vaščanom vsako leto izkažejo pozornost z obiski na domu. Organizirajo in udeležujejo se tudi številnih predavanj in lokalnih akcij. V letu 2011 so se pridružili vseslovenskemu projektu starejši za starejše.  V letih 2006 pa do 2015 so organizirali tudi enotedensko letovanje na morju za člane društva.

 • NOB Zasip

  Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Zasip

  Zasip, Sebenje 6
  4260 Bled

  Predsednik: Bojan Terseglav

  Za začetek organizacije lahko štejemo leto 1943, ko je bil v Zasipu ustanovljen krajevni odbor Osvobodilne fronte. Sicer se je odpor proti okupaciji začel že prej, saj so že 5. avgusta 1941  domačini minirali cevovod pri HE Piškovca. Danes odbor skrbi za ohranjanje spomina na tiste čase s pohodom po kurirski poti Mežakla – Boršt - Hom, s komemoracijo ob dnevu mrtvih, skrbi za spominska obeležja na pokopališču Zasip, na Homu in na HE Piškovca.

 • RK Zasip

  Krajevni odbor rdečega križa Zasip

  Zasip, Sebenje 6
  4260 Bled

  Predsednica: Nataša Kokalj

  KORK Zasip je začel delovati v letih po 2. svetovni vojni. Na začetku je deloval v sklopu vasi Zasip in Podhom, začetnika sta bila kmetija Klinar in Marjana Zupan.

  Osnovne naloge KORK Zasip so pomagati pomoči potrebnim sokrajanom. Članice organizacije upravičencem razdelijo hrano iz donacij EU in sredstev Rdečega križa 5x letno. Prostovoljci obiskujejo starejše krajane, organizirajo srečanje starejših, predavanja o zdravju, nudijo materialno in finančno pomoč potrebnim.

  Redno mesečno z ZD Bled sodelujejo pri meritvah dejavnikov tveganja, to so krvni sladkor, holesterol in krvni tlak. V krajevni skupnosti sodelujejo predvsem z društvom upokojencev.

 • KUD Kamot

  Kulturno-umetniško društvo Kamot

  Predsednica: Meta Vodnjov

  Kulturno-umetniško društvo Kamot je društvo mladih ustvarjalcev, ki delujejo v Zasipu. Združujejo več različnih dejavnosti. Mlade Navihančke vodi Meta Vodnjov. Predšolski in šolski otroci od septembra do maja dramatizirajo, improvizirajo, plešejo otroške in ljudske plese, pojejo slovenske ljudske pesmi, kujejo rime in se igrajo z gibom.  V letu 2017 se je v KUD Kamot odprla sekcija za improvizirano gledališče Vaška Scena, ki jo vodi Mark Džamastagič. Gledališka skupina Kamot je leta 2016 začela z gledališkim ustvarjanjem in že prvo leto uprizorila zelo uspešno veseloigro Usodna pletna. V naslednji gledališki sezoni je uprizorila novo gledališko predstavo Pokljuški zdravnik. Besedilo za obe veseloigri  je napisala Lucija Vidic. Gledališka skupina je aktivna tudi pri uprizarjanju predstav za otroke in interaktivnih predstav na bližnjem hribu Hom.

   

 • KUD Zasip

  Kulturno umetniško društvo Zasip

  Zasip, Sebenje 6
  4260 Bled

  Predsednik: Peter Zupan

  Kulturno društvo Zasip je bilo ustanovljeno leta1925 in takrat je obsegalo dramski odsek, pevski zbor in knjižnico. Sprva so imeli probleme s prostorom in so največ delovali v starem gasilskem domu. Kasneje se je delovanje preselilo v mladinski dom, ki se je nahajal ob župnijskem skednju. Mladinski dom leta 1961 pogori, društvo pa se leta 1965 preseli v predelano poslopje nekdanje šole, kjer ima sedež še danes. Danes v sklopu društva delujejo Oktet LIP, krožek vezilj Katarine in zbor Canticum novum.

 • PGD Zasip

  Prostovoljno gasilsko društvo Zasip

  Zasip, Sebenje 17
  4260 Bled

  Predsednik: Primož Koren

  Poveljnik: Janez Ulčar

  Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1906. Leta 1910 so zgradili stari gasilski dom. V letu 1934 so kupili prvo motorno brizgalno. V letu 1978 so nabavili novo motorno brizgalno in do leta 1981 na mestu starega zgradili nov dom. S širjenjem vasi in napredka so se pojavile vedno večje potrebe po zaščiti in reševanju,  zato je bilo potrebno iti v korak s časom in leta 1985 je v društvo prišlo orodno vozilo TAM. Prav tako je bil leta 1990 v novem naselju Ledina zgrajen nov požarni bazen. Staremu vozilu pa se je leta 1997 pridružilo vozilo Unimog.

  Danes ima društvo glavno vozilo GVC16-25 Mercedes Atego in vozilo za prevoz moštva Renault Master.

  Kot matična enota 2. kategorije pokrivamo območje krajevne skupnosti Zasip, kot pomoč pa posredujemo tudi na območjih domače občine Bled, v občinah Gorje in Bohinj in širše. Za potrebe civilne zaščite v občini Bled imamo izurjeno enoto bolničarjev.

  Na zgradbi gasilskega doma je nameščen defibrilator, ki je noč in dan dostopen  za oživljanje.

  V PRIMERU POŽARA KLIČITE 112!

 • ŠD Zasip

  Športno društvo Zasip

  Zasip, Sebenje 17
  4260 Bled

  Predsednik: Miro Zupan

  Športno društvo Zasip je bilo ustanovljeno leta 1996 zaradi boljšega sodelovanja več športnih sekcij v Zasipu. Ustanovitelja sta bila Miro Ulamec in Jože Peterman. Danes ga sestavlja več panog. Nogometaši upravljajo nogometno igrišče na Homu, kjer igrata ekipi NK Hom in Zasip veterani. Balinarji domujejo na balinišču Gostilne Kurej, skupina telovadk pa vsak teden redno vadi v dvorani v gasilskem domu.

 • TD Zasip

  Turistično društvo Zasip

  Zasip, Sebenje 6
  4260 Bled

  Predsednica: Mateja Vilman

  Turistično društvo je bilo sprva ustanovljeno že leta 1995, a ni docela zaživelo. Zato je bilo ponovno oživljeno leta 2012. Namen društva je pospeševanje turizma v kraju, promocije in informiranja o ponudbi in znamenitostih. Organizira različne dogodke, kot so predavanja, Prgarski dnevi in izleti po Slovenji. Skrbi za izvedbo izbora najlepše urejenih hiš. Izdaja tudi zloženke s podatki o turističnih ponudnikih in opisom glavnih znamenitostih. S tem namenom društvo skrbi tudi za spletno stran Zasip.si.

Koristne povezave: Bled   Bohinjska Bela   Bohinj   TD Gorje   Žirovnica

Izdelava: christeaan.com   Oblikovanje: A.P.