društvo upokojencev
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZASIP
KONTAKT:

DU Zasip

Sebenje 6

4260 Bled

Helena Janša


O DRUŠTVU

Namen delovanja Društva upokojencev je:

  • medsebojno povezovanje članov za uspešnejše uresničevanje zastavljenih ciljev
  • vzpodbujanje splošne dobrodelnosti in humanitarne dejavnosti ter razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene pomoči in samopomoči med starejšimi
  • zastopanje interesov starejših pred oblastvenimi ter drugimi organi in organizacijami
  • vzpodbujanje medgeneracijske solidarnosti in tihožitja
  • vzpodbujanje rekreacijsko športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih srečanj ter prireditev in s tem ohranjati ter krepiti socialno mrežo upokojencev in starejših
  • aktivno poseganje v politično odločanje o zadevah, ki so bistvenega pomena za ohranjanje in krepitev socialne države

ŠTEVILO ČLANOV

226

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Predsednica: Helena Janša

Podpredsednica: Anica Žemva

ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo upokojencev Zasip je bilo ustanovljeno 14.3.1988. Do takrat je delovalo v sklopu DU Gorje. Za uresničevanje skupnih interesov se DU združuje in povezuje z drugimi društvi upokojencev v zveze na območni, regionalni in državni ravni.