Prostovoljno gasilsko društvo Zasip
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZASIP
KONTAKT:

PGD Zasip

Sebenje 17

4260 Bled

Stojan Matelič

GSM: 041 608 235


O DRUŠTVU

PGD Zasip je bilo ustanovljeno leta 1906. Pred tem so bili Zasipljani včlanjeni v Gorjah. Zaradi velike razdalje so ustanovili društvo v Zasipu. Društvo je bilo v takratnem času ustanovljeno zaradi varstva pred požari. V današnjem času pa delujemo kot varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemu zaščite reševanja pod okriljem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

ŠTEVILO ČLANOV

120

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Poveljnik: Viktor Dovžan

Predsednik: Stojan Matelič

Podpredsednik: Andrej Lukan ml.

Tajnik: Blaž Strmole

ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo so leta 1906 ustanovili zasipški kmetje in župnik Ignacij Fertin. Prvi večji požar je bil leta 1908, ko je strela zanetila farovški skedenj, kjer je bila shranjena tudi gasilska oprema. V tem času se je gradil gasilski dom, dograjen pa je bil 1910. leta. Leta 1934 so nabavili prvo motorno brizgalko, ki jo hranimo še danes. Leta 1954 je bil zgrajen 1. požarni bazen v vasi. Ob 50. letnici društva leta 1956 so razvili nov prapor. Stari dom je načel zob časa, postal je tudi premajhen, zato smo ga leta 1974 podrli in na tem mestu zgradili novega. Otvoritev je bila ob 75. letnici društva, leta 1981. Leta 1978 smo nabavili novo motorno brizgalno »Rosenbauer«, leta 1985 pa nov orodni avto TAM. Leta 1990 smo v novem naselju Ledina zgradili nov požarni bazen (120 m3). Ob 90. letnici društva, leta 1996, smo razvili nov društveni prapor. Istega leta smo na Nizozemskem kupili vozilo UNIMOG in ga slovesno predali svojemu namenu 1997. leta. Leta 2000 smo obnovili fasado doma in na pročelje naslikali fresko sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Leta 2006 smo kupili nov kombi za prevoz moštva. Po potrebi ga uporablja vsa vas. Leta 2008 smo obnovili streho doma. Gasilci smo se vseskozi izobraževali in tudi sami organizirali razne tečaje. Ves čas se ukvarjamo tudi s članicami in mladino ter imamo na področju tekmovanj lepe uspehe. Vzorno sodelujemo z vsemi društvi v vasi, občino Bled in Gasilsko zvezo Bled-Bohinj.