Rdeči križ
RDEČI KRIŽ Slovenije, krajevna organizacija ZASIP
KONTAKT:

RK Zasip

Sebenje 17

4260 Bled

Jožica Purkart

telefon: 045 743 768

GSM: 031 383 310

e-mail: jozica.purkart@telemach.net


O DRUŠTVU

Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in s tem tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Zato Rdeči križ Slovenije:

 • deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost
 • v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši
 • zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski
 • v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih
 • spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja
 • uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog
 • širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

ŠTEVILO ČLANOV

412

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Predsednica: Jožica Purkart

Tajnica: Mirjana Čeferin

Blagajničarka: Marija Gartner

Nadzorni odbor: Tatjana Koren, Jagoda Rekelj

Odbornice: Maksa Ambrožič, Tatjana Koren, Simona Rekar, Branka Torkar, Bojana Pipan, Vida Jesenšek, Jagoda Rekelj, Marija Gartner, Mirjana Čeferin, Jožica Purkart

ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo Rdeči križ Zasip je bilo ustanovljeno julija 1945. Delovalo je v sklopu Podhom-Zasip. Začetnika društva sta bila Marjana Zupan in Matija Klinar. V vseh letih se je zamenjalo veliko odbornic, predsednic in blagajničark. Društvo je vedno delovalo v pomoč šibkim in pomagalo posamezniku, da je lažje šel skozi stiske, ki so ga doletele.

Nekaj dogodkov, ki jih je leta 2012 organiziralo Društvo RK Zasip:

 • predavanje o astmi in bolezni pljuč, ki ga je vodil Janez Poklukar, dr. med., spec. internist,
 • dobrodelni piknik za zbiranje sredstev za šolske potrebščine za otroke,
 • srečanje starejših od 80 let,
 • spremljanje in prevoz krajanov na občinsko prireditev,
 • skupaj z Društvom upokojencev obiskujejo 80- in 90-letnike za njihov rojstni dan,
 • pred novim letom bodo obiskali in obdarovali krajane v domovih za ostarele.