Zveza borcev
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB, KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZASIP
KONTAKT:

ZB-K. O. Zasip

Sebenje 6

4260 Bled

Andrej Rekelj

GSM: 051 235 673

e-mail: andrej.rekelj@gmail.com


O DRUŠTVU

Organizacija Zveza borcev za vrednote NOB je civilnodružbena organizacija, ki v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi s svojimi člani tvorno sodeluje pri delu in življenju v Krajevni skupnosti Zasip.

ŠTEVILO ČLANOV

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB sedaj šteje 54 članov. Samo še nekateri od njih so kot otroci ali kot mladinci doživeli strahote vojne, večina pa smo mlajša generacija.

ZGODOVINA DRUŠTVA

Za začetek delovanja Krajevne organizacije ZB Zasip bi lahko opredelili leto 1943, ko je bil v Zasipu ustanovljen odbor Osvobodilne fronte, kar pomeni, da deluje že 70 let. Leta 1941 po kapitulaciji Jugoslovanske vojske so našo deželo zasedli okupatorji. Že julija 1941 so prvo zasipško družino preselili v izgnanstvo v Srbijo. To je še povečalo sovražnost  vaščanov do okupatorjev, zato se je odpor krepil in ni ugasnil do konca vojne. Ustanovljena je bila prva trojka poštenih odporniških vaščanov, ki je že v mesecu avgustu uspešno minirala cevovod pri centrali v Piškovci. V decembru 1941 je na poziv partizanske enote iz Pokljuke 9 mož in fantov iz Zasipa odšlo na Bohinjsko vstajo. Po neuspešnem uporu so Nemci vse, ki so se vrnili domov, zaprli in s tem delno zavrli organiziran upor, niso pa ga zatrli. V začetku leta 1943 je upor ponovno zaživel z ustanovitvijo krajevnega odbora OF. V partizanskih enotah so predvsem iz mladincev preko noči postajali borci. V partizanih je aktivno sodelovalo preko 60 borcev iz Zasipa in to širom cele Slovenije, nekaj pa tudi v Srbiji in Bosni. Devet mož in fantov se iz te vojne nikoli ni vrnilo na svoje domove.

Spomini, obletnice. Vsak dan, vsako leto se zgodi nekaj, kar ostaja kot spomin posameznika, spomin naroda. V naši skupni državi Jugoslaviji je organizacija ZB delovala kot močna opora takratni socialistični ureditvi, saj so bili časi takoj po vojni ne sigurni, gospodarsko težki in vendar časi velikih pričakovanj. Takrat smo imeli ljudi, borce, ki so znali krojiti usodo Slovencev in vseh Jugoslovanov, ki so si pridobili in v sebi utrdili narodovo zavest in neomajen odnos do domovine.

 

Danes je od vrednot NOB ostalo bore malo, oziroma so ostale pozabljene na papirju, vendar so še vedno tu, v naši zavesti. Organizacija ZB ima sedaj značaj civilnodružbene organizacije in njena glavna naloga je ponovno oživiti vrednote solidarnosti, spoštovanja in tovarištva ter medsebojne pomoči.

 

Veseli smo, da 5. avgust, ki nas spominja na čase narodove enotnosti, velikega zanosa in poguma, obeležujemo kot praznik Krajevne skupnosti.

 

V današnjem času je vlogo sovražnika prevzel kapital, ki s svojimi finančnimi mahinacijami uničuje težko priborjene vrednote in postavlja ljudi in cele narode v podrejen in ponižujoč položaj.

 

Ni nam vseeno, kaj se dogaja, zato se bomo vedno glasneje in vedno močneje borili za sebe in za lepšo bodočnost naših otrok. Mladi, pridružite se nam.

 

Letos pripravljamo pohod z Mežaklje, pod Borštom v Vintgar in na Hom. Oživeli bomo traso, po kateri so partizanski kurirji nosili pošto na Hom in naprej do Stola pod Karavanke. Na Homu pa se bomo s partizanskim mitingom spomnili na hrabre borce, zapeli in se v spremstvu harmonike  poveselili.