Znamenitosti


 • Soteska Vintgar

  Svetovno znana soteska Vintgar se nahaja tik za vasjo. Ustvarila jo je reka Radovna, ki je izdolbla sotesko med hriboma Hom in Boršt. Dolga je 1,6 kilometra in se konča z 13 metrov visokim slapom Šum. Malo pred slapom sotesko prečka kamniti železniški most, zgrajen med letoma 1904-05, po načrtih arhitekta Roberta Schonhoferja. Visok je 33 metrov, dolg 65 metrov, razpon glavnega loka pa je 41 metrov. Sprehod skozi sotesko ponuja izjemno doživetje za ljubitelje rastlin, živali in geologije. Pod slapom pa se nahaja tudi več kot 110 let stara hidroelektrarna, ki je bila zgrajena za potrebe gradnje Bohinjske proge, predvsem predorov Hom in Karavanke.

 • Cerkev sv. Janeza Krstnika

  Farna cerkev se nahaja v vzhodnem delu vasi in je lepo obnovljena. Posvečena je zavetniku župnije, svetemu Janezu Krstniku. Današnjo, baročno podobo je dobila leta 1778 in bila posvečena leta 1792. Kakšna je bila cerkev prej, ne vemo, lahko pa domnevamo, da manjša in skromnejša. Notranjost bogatijo baročni oltarji, ki jih krasijo slike znamenitega kranjskega slikarja Leopolda Layerja.

  Glavni oltar je posvečen Janezu Krstniku, zato osrednja slika uprizarja Janezov krst. Na levi strani je kip svetega Petra s ključi in na desni kip svetega Pavla s knjigo.

  Levi stranski oltar je posvečen Marijinem vnebovzetju. Na straneh stojita kipa Marijinih staršev Joahima in Ane. Tako kot glavni oltar, izhaja iz konca 18. stoletja.

  Desni stranski oltar pa je mlajši in je posvečen Ignaciju Lojolskem. Na njegovi levi je kip svetega Antona Puščavnika, na desni pa svetega Miklavža. Oltar je leta 1803 dal postaviti domačin Urban Krivic, ki je bil takrat dekan v Gorjah. Na levo ob vhodu v cerkev pa se nahaja kamnit relief s podobo viteza Lamberga.

 • Cerkev sv. Katarine na Homu

  Nahaja se na lepi razgledni točki. Izhaja iz poznega srednjega veka, saj se prvič omenja okoli leta 1500. Nekdaj je bila znana po romanjih na dan svete Katarine (25. novembra), ko so tja romali za dobro pamet. Ob tem se je razvil običaj, da so kmetje iz Zasipa in Mužij izmenično darovali kravo, imenovano bavha, s katero s pogostili romarje in domačine. Ta običaj je zamrl z ukinitvijo romarske poti v času cesarja Jožefa II. V okolici je bil tudi znan običaj žaganja babe, ko so na sredpostno sredo žagali kos lesa. Pri tem je bila znana potegavščina, da če prideš na ta dan bos na Hom, dobiš rdeče čeveljce. Seveda so bili rdeči čeveljci le od mraza pordela stopala.

  Cerkvica pa je znana tudi po pravem, pravcatem zakladu. Jeseni leta 1860 je trojica iz Kanala na Primorskem pred cerkvico izkopala zaklad precejšnje vrednosti. Ko je za to izvedela takratna oblast, se je v Radovljici, Kanalu in Gorici izvršila neuspešna preiskava. Zvedelo se je le to, da naj bi zaklad zakopal neki francoski general pred odhodom v vojno. Zgodba pa je burila domišljijo tudi kasnejšim rodovom, saj so številni otroci in starejši radi brskali po okolici cerkve, če je trojica iz Kanala morda kaj pozabila.

 • Cerkev sv. Trojice v Sebenjah

  Gradnjo je financirala Radovljiška grofica Ana Marija Thurn Valsassina leta 1606. Sprva je obsegala le kapelo, brez zvonika, kasneje pa so prizidali še lopo pred cerkvijo. Sprva je spadala pod Radovljico, nato Gorje, nazadnje pa od leta 1970 pod župnijo Zasip. Največja znamenitost te cerkve pa je manjši zvon, ki je najstarejši mali zvon na Gorenjskem. Izhaja iz 15. ali celo 14. stoletja in naj bi bil prinesen iz Tirolske. Prav njegova starost ga je rešila usode drugih zvonov v času prve svetovne vojne, ko ji je država zaplenila zaradi potreb po barvnih kovinah.

 • Stari deli vasi

  Čeprav se je Zasip v zadnjih desetletjih močno povečal in so številne starejše hiše prevzele novejšo podobo, sprehod skozi vas nudi tudi staro podobo. Krasijo ga številne hiše tipičnega gorenjskega videza s kamnitimi portali in okenskimi okvirji izklesani praviloma iz zelenega peraškega kamna. Ob vznožju poti na Hom stoji lepo obnovljeno znamenje, podobno je tudi v Mužjah. Ohranjenih je tudi nekaj korit, v okolici pa stoji tudi nekaj vojaških bunkerjev, rovov in poti iz različnih obdobij vojn.

Koristne povezave: Bled   Bohinjska Bela   Bohinj   TD Gorje   Žirovnica

Izdelava: christeaan.com   Oblikovanje: A.P.